martedì 8 agosto 2017

Georgiska dialekter och riddarna från Khevsurien - Europas tungomål DCCXXXIII


Georgiskan är ehuru uppdelad på ett relativt stort antal differenta etniska samt språkliga varianter som kan subindelas i olika geospråkliga grupperingar, man räknar det till omkring tretton olika varianter subindelade i västliga, östliga og sydliga grupperingar inom Georgiens gränser samt ytterligare några utanför, varianterna avskiljer ofta morfologiskt, syntaktiskt, vokabulärt samt fonologiskt. Bergsvarianterna i Östgeorgien kan exempelvis indelas i trenne grupperingar, vardera bestående utav ett flertal olika geospråkliga varianter, men gemensamt för dem alla är att just dessa bergsmål, som vanligt äro, innehaver en hel del medeltida arkaismer om man jämför med övrig georgiska, detta gäller speciellt mokheviskan ock khevsuriskan. I sistnämnda region bor kämpemän riddarskrud samt svärd ända in på 1900-talet og det finns teser om att de buro härstamning från europeiska korsriddare, grundat på materiella, kulturella, sociala aspekter samt religiös tro som sägs likna dessas.[1]


~

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Khevsur_clansmen,_ca._1910.JPG.

Nessun commento:

Posta un commento