sabato 12 agosto 2017

Georgiska judar - Judeogeorgier - Europas tungomål DCCXXXV


De georgiska judarna menar, med stöd av medeltida källor, att de invandrat till detta Kaukasusland under tiden av den babylonska fångenskapen under 600-talet f.kr. og man har levt segregerat från övriga georgier under dessa tvåtusensexhundra år, inklusive från de senarekomna ashkenazijudarna i Tbilisi. Under 600-talet e.kr. fingo man ett influx utav byzantiska judar som flydde förföljelserna där. I slutet utav 800-talet grundades en karaitisk sekt kallad Tiflissekten men kom aldrig att få hegemoni inom hela judeogeorgiska samhället som kvarblev rabbinatiskt. Från slutet utav 1300-talet samt runt femhundra år framåt så var man slavar under den georgiska eliten, före detta hade samlevnaden varit god og trälskapet var ej heller nu baserat på antisemitism utan hade andra ekonomiska orsaker ock även andra kartveler föll i fången. Under 1400- og 1500-talen flydde många judeogeorgier till Krim där en del av dagens judar kan räkna härstamning ifrån Georgien, och under 1600- och 1700-talen var tiotusentals judar samt andra georgier tvingade att flytta ner till Persien. När Ryssland tog östra Georgien 1801 blev de förutvarande kungens slavar istället tsarens men under åren 1864-1871 så förintades trälskapet hvilket gjorde att många judeogeorgier avflyttade in till städerna istället, där det redan fanns fria judar sedan tidigare, man bibehöll som oftast sina klansliga kommuniteter i flytten. Vid denna tid uppkom även mer utpräglad antisemitism i landet hvilket fick vissa våldsamma följder. Under 1800-talet tvingade koloniallandet Ryssland ashkenazijudar att flytta in till Georgien men kontakterna de judiska folken emellan blev sparsamma, judeogeorgierna tyckte de nya judarna var sekulariserade samt gudslösa emedans de nytillkomna sågo ned på gurjimarna. De ashkenaziska judarna spred zionismen till judeogeorgierna och först genom detta unierades de olika judiska elementen samt från 1863 og framåt har det funnits en judeogeorgisk utvandringsvåg till Palestina. Under den sovjetiska tiden koncentrerades krafterna från myndigheterna på att sekularisera, industrialisera samt kollektivisera judarna i Georgien, samt blanda upp dem, så att de kunde ingå i massan. Förtrycket og antisemitismen fortsatte under 1940-1960-talen men lättades upp under 1970-talet efter att det uppmärksammats internationellt. Framtill 1970-talet var man i antalet omkring 100 000 men härefter har de flesta avflyttat till då främst Israel varvid denna gambla etnicitet snart har integrerats bort, redan under 1970-talet emigrerade 30 000 så fort möjlighet fanns. Strax efter Georgiens självständighet erkändes samt beskyddades den judiska minoriteten. Det finns nu judiska skolor, en massa aktiva organisationer, synagoger, tidningar, radiokanaler samt en TV-station, ävenså så har över 20 000 avflyttat till Israel efter självständigheten, emedans de kvarvarande åldras kvickt.~


Nessun commento:

Posta un commento