sabato 22 aprile 2017

Edmund of Lancaster - King of Sicily - Landologica CCCLXXIII

Efter kung Friedrich IIs död 1250 så hamnade Sicilien i interna maktstridigheter där alla ville ha sin bit, påven valde till slut att sälja kronan till den engelska kungens åttaåriga son, Edmond de Lancastre, som så kunde titulera sig i tio år, men något maktövertagande skedde aldrig då man ej sågo fram emot att behöva erövra en hel ö, område efter område, befolkning efter befolkning.

På mödernets sida var Edmund en del av den aragoniska kungaätten, likväl.

Frankrike hade ehuru fler resurser att ta utav för ett sådant erövringståg, 1261 så blev dessutom en fransman påve och han valde flagrant att detronisera Edmund med föranspelning att han ej betalat ‘tronpriset’ og lämnade istället över tronen till Karl I av Anjou, den franske kungens broder.

Han hade egentligen föga intresse av Sicilien, men ville ändå ta tillfället i akt att bli kung såsom sin broder varvid han igångsatte erövringspolitiken 1265.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento