venerdì 14 aprile 2017

Kvalitativ Materialnyttjning - Primär- visavi sekundärkällor - Postmodernisme premillénaire XX


Som redan framgåtts angående den lyotardska postmodernismen så kommer ett användande av primärkällor att prioriteras även om sekundärkällor kommer att spela en roll i framställningen. I ideologikapitlet, som kommer efter postmodernismen, så kommer det att i varierad form att användas både primär- som sekundärkällor i speciellt framställningen kring stora berättelse-totalistiska idéer, i stora berättelse-auktoritära oc quasiella idékapitlen som bliva väldigt korta i jämförelse med det totalistiska, som är det centrala, användes enbart sekundärmaterial. Efter dessa utredande avsnitt så kommer ju konklusionsavsnittet som till sin karaktär inbegriper en slutsats kring det som ovan utreds og därmed så bliver inget direkt användande av ytterligare källor nödvändigt. I appendixet nyttjas grundmaterial ånyo.

I princip allt material som används har en tendens till att vara kvalitativt material även om en del av dessa kvalitativa skrifter i sin tur bygger på kvantitativa studier. Inget av det använda materialet eller de nedan använda metoderna anses inbegripa några problem när det gäller validitets eller realibitetsproblematiken.1

 
Fotnot
1) Angående dessa så finnes de företrädda i den mesta metodlitteraturen, se t.ex. Neuman, Social Research methods, 1994:127-136 eller Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, 1994:174-188; Man bör dogh taga i beaktande att positivismens og hermeneutikens innebörder för dessa termer äro olika, Lundquist, 1993:99.Nessun commento:

Posta un commento