martedì 4 aprile 2017

Krabbätarsälen


Lobodon carcinophagus är den mest antalsmässigt numerösa pinnipeden samt eventuellt den andra mångtaligaste större däggdjuret på jorden, ej levandes på samma plats som den första, Homo sapiens.~

Nessun commento:

Posta un commento