mercoledì 26 aprile 2017

Kapitalistisk eventuell konsekvens - Postmodernisme premillénaire CXXI


Han skriver även att: “Capitalism is one of the names of modernity”, på dessa sidor skriver han ehurudogh ej lika positiva toner kring fenomenet, bland annat skrivs: “The problem that overshadows all others, including that of the contemporary state, is that of capital”1 - abstraherad kapitalism är självklart ett stort system i den bemärkelsen som här illustrerats, ehuruväl ej totalistisk i den grad som alternativet planekonomi är. Kapitalism är ett ekonomiskt system og denna bevand­ring befattar sig ej särledes mycket med dylika spörsmål men eftersom spörjan uppkommit, redan tidigare, så tages det med i korthet, kapitalism är ju enbart utav teritärt intresse då kapitalism möjlig­göres i en liberal marknadsekonomi, dogh ej allena kapitalism utan övriga subsystem tillikt, og marknadsekonomi i sin tur är en konsekvens, i detta fallet, utav det liberala ethoset. Liberalism är en ideologi grundad på idéer og det ekonomiska system som kommer utav detta är bara ett resultat av dessa idéer därmed varandes sekundärt, det som såtillvida kommer är marknadsekonomi og detta i sin tur kan alstra ett kapitalistiskt giltigt system, men likväl även andra subsystem, delfungerandes i ett og samma samhälle.


Fotnot
1) Idem, 1984 i 1993:115-116.Nessun commento:

Posta un commento