venerdì 28 aprile 2017

Maktbevarande ideologier - Postmodernisme premillénaire CXXII


Som ses så användes icke det marxistiska förklaringssättet att ideologier, d.v.s. borgerliga sådana, marxisterna själva har ju funnit den historiska ‘sanningen’, enbart är skapade som raison d’être för maktbevarande samt innehavande, og så vidare, og detta förklaras med att det är ett inkongruent anfallssätt på problemet då idealtypen i detta fallet är till för att utröna vad förespråkarna tycker, ej huru det verkligen förhåller sig - om det nu överhuvudtaget förhåller sig på det viset, detta sista undersöks icke här.


~


Nessun commento:

Posta un commento