domenica 2 aprile 2017

Framstegstron et Framtidstron - Postmodernisme premillénaire CXOm vi skall återgå till framstegstron så kopplar man gärna detta till framtidstron og detta menar man ibland att den kristna tron framalstrar då kristendomen tror att Messias än en gång skall vandra på jordens yta - man ser alltså framåt i tiden troendes på bättre tider, precis som Irans styre enbart är en interimlösning fram till att al-Mahdīs återigen går på denna jord. Det lustiga äro ehuru att detta absolut ej är en framtidstro i mer begrundlig mening, ty det är en historisk reaktionärisk tanke då kristendomen anser att Jesus från Nasaret, nutida En-Nasira, var Jesus Kristus samt som sådan nedkommen som Guds son, en del gnostiker menar ehuruväl att han snarare var Lucifers son, tolkat via Uppenbarelseboken, kapitel 13. Hursomhelst, man menar alltså att historien skall återhändas i framtiden, den tro som mer i reell mening är framtidstroelig är den tro som icke erkänner Jesus från Nasaret som Messias och menar att detta aldrig innan inträffat men kommer att inträffa i framtiden - d.v.s. den tro som kristendomen är en utväxt av, från början sekt utav, d.v.s. judendomen. Denna framtids- framstegstro är också individualistisk då den menar att det äro individerna som kommo till paradiset, men denna individualiserade framtids- samt framstegstro är absolut ej ny, som vi redan sett. Sumererna, inte minst, hunno före även här og judeokristendomen har ju fått mycket av sitt stoff härifrån, men med detta inte sagt att just detta element kom härifrån, men däremot så kan det ju vara värt att påpeka att både protoNoa samt framtids- samt framstegstron återfinnes i samma sumeriska skrift - märk väl det som är viktigt att påpeka än en gång, d.v.s. ursprunget till det som diskuteras bör inte anses höra hemma i den text som det finns äldst belagt, att människan, og vissa djur i åtminstone vissa grader, kan tänka framåt kan få tänkas ifrågasätta, og en någorlunda logisk konklusion av detta är även att det under mänsklighetens historia även funnits människor som velat förbättra både/eller sin, sina närmaste och andras situation in i framtiden och därmed har man ett framstegstänkande. Även sådana simpla ting som att ge sig ut på jakt efter föda, att leta efter boplatser, att bygga eller på annat sätt ombona tillvaron är ett bevis på avancerat framtidstänkande - inget av detta är specifikt mänskliga preferenser även om människan in extenso utvecklat beteendena. Inte bara att tänka framåt utan även göra ett steg till, att visa omgivningen hvilka handlingar man tänker genomföra behöver icke vara speciellt komplicerat utan kan vara så enkelt som om man börjar göra ett beteende för att visa sina intentioner för att först sedan verkligen genomföra det intentionen intentionerade på. En agering som ej är rent reflexiv baseras även på förekomsten utav flera olika valmöjligheter varhän någon form av betänkning eller utväljning måste föregå den eventuella ageringen, en form utav kommunicering inomsinneligt. Är jag hungrig? Skall jag påstarta jagning av bytet som uppenbarade sig framför mig?1
 
Fotnot
1) Bickerton, 1992:82-87.Nessun commento:

Posta un commento