sabato 22 aprile 2017

Den liberala demokratin - Postmodernisme premillénaire CXIX


Gid­dens drar fram en annan liknelse som är ytterst intressant för skriftens syfte då den ger anspelningar om hur synbart synbara de kontradiktära teorierna äro, detta återskrivs i sin helhet:

Dessa två versioner av slutet på historien är dock inte så olika som de vid en första anblick kan te sig. Den liberala demokratin utgör en ram för uttryckandet av många olika idéer och intressen. Den föreskriver inte hur vi måste eller borde bete oss (frånsett ett insisterande på att vi bör respektera andras åsikter) och därför är den förenlig med en pluralism när det gäller attityder och livsstilar.1
Fotnot
1) Giddens, 1994:315 – jämför gärna med demokratidebatten som ovan fördes.Nessun commento:

Posta un commento