martedì 4 aprile 2017

Homo erectus mentabilitet et planeringsförmåga - Postmodernisme premillénaire CXI


Detta kan exempelgöras otaliga gånger inom djurvärlden så ock som inom människovärlden, men för att ej titta för långt bort inom våra naturliga egenskaper så kunnom vi åtitta inom våran egen genetiska bas för att hamna hos våra förfäder Homo erectus som verkade inom den såkallade Acheuléenkulturen som bestod utav redskap tillverkade utav stenkärnor som äro ganska grovt knackade för att ge eggar og spetsar, handyxan är även den karaktäristisk i sin tvefaciala form og benämnes även just för acheuléansk yxa, även kallad paleolitikums schweiziska armékniv. Kulturen bedömes ha initierats för runt 1,5 miljoner år sedan og man var väl noga visandes kompetens og noggrannhet ifråga om urvalet av lavastenar som material för sina stenverktyg, då man funnit att man ibland föredragit lavor som behövts transporteras flera kilometer, eller ibland även mil, längre än den närmaste lavan som ehuru bedömts vara obrukbar inom verktygshantverket.1 På vissa håll, exempelvis Isimila, i Tanzania, haver man gjort verktygen så stora att de måste varit svåra att flytta eller nyttja med bara en hand, men visar även att dåtidens hantverkare var långt starkare än vad någon nu levande människa är, vissa verkar vara rena uppvisningsverktyg där designkynne eller måhända till og med humoristiska inslag legat till grund för utformningen.2 Hursomhelst, i sätet Arago i sydvästra Frankrike som ockuperades emellan 398 000-298 000 f.Kr. samordnades intransporteringen från olika håll dessutom, där visst stenmaterial såsom välkvalitativ kalcedon og flinta inhämtades från Roquefort-des-Corbières 30 kilometer från nordöst emedans kvartsiten kommo från floden Têt 20 kilometer syd.3 Då det ofta handlar om ansenliga mängder stenmaterial över långa distanser krävs en hel del planeringsförmåga og de kunno i det allra minsta planera en hel dags göromål i taget, eller flera medräknat hemresan, eller att man hade utbyteshandel, eller båda dera, man koopererar samt konverserar sins emellan. Detta system måste ha varit ekonomiskt bra då systemet funkade under hundratusentals år og dessa rutiner återgjordes, med detaljmässig variation, flera miljoner gånger om. 
Fotnoter
1) Gowlett, “Early human mental abilities”, i Jones, The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution, 1999:344.
2) Tattersall, The Fossil Trail. How We Know What We Think We Know about Human Evolution, 1996:241.
3) Gowlett, 1999:344.Nessun commento:

Posta un commento