domenica 23 aprile 2017

Bercianskan i El Bierzu


Klassificerat som ett språk emellan leonesiskan og galiciskan, ömsom nämnts varandes det ena, ömsomt det andra, men alltjämt talandes i El Bierzu i Léon är bercianskan. Man haver ej kunnat avgöra till hvilken förgrening språket hör, utan det är en distinkt mellanform, som dessutom har egna karaktäristiska drag som inte infaller i någondera av ovan nämnda former, varav många särnämnt det som eget samt unikt.

Språket är nära utdagat, förutöver stelnade uttryck, på grund utav trycket från språket runtomkring, därledes kastiljanskan, men uppmärksammades redan under 1800-talet och har sedan ideligen behandlads lingvistiskt og poetiskt.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento