martedì 5 maggio 2015

Oloneterna i Finland - Europas tungomål DXXXVIII


Ett tredje nordfinskt mål är olonetiska / livviska / livvikoviska / aunus, vars talare är splittrade utöver hela landet og antalet som idag består av några tusen är i avtagande då de i snabb grad assimileras in i det finska språket – oloneterna, eller livvierna som de kanske hellre själva kallar sig, har fått utstå samma behandling som karelerna. Vi vidgör dem igen under Ryssland.

~

Mindre utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento