domenica 10 maggio 2015

Araber et Arabiska i Bosnien


Under frihetskampen som försegovs så inkommo afroasiatisk-semitisk-västcentralsemitiskans arabisk-talande befolkningselement till Bosnien via wahhabitiska mujahider, de flesta utav dessa har blivit utvisade efter krigets slut samt de kraftfulla etniska påtryckningar som USA implementerat, men en del har kvarblivit eller åtminstone inspirerat bosnier till sin religiösa tro och i detta helt övergått till arabiska, någon eller några mer eller mindre isolerade byar finnes där arabiska är språket i skola og värld.

Den arabiska skriften nyttjades redan tidigare i landet, ända fram till 1900-talet så skrev nästintill alla litterata med den.
~


Nessun commento:

Posta un commento