domenica 31 maggio 2015

Judarna i Finland - Europas tungomål DLI


De flesta judarna som finns i Finland ingår i en rysk historik, även om de nu ej talar ryska specifikt, idag är de i antal av omkring 1300 och härstammar till stora delar från ryska militärer som stannade kvar i landet under 1800-talet. Endast ytterst få judar fick lov att bosätta sig i Finland under det svenska styret och när området 1809 övergick till Rysk domhärj så kvarblev de svenska reglerna för det finska storhertigdömet men det hindrade inte att antalet judar ökade i landet för tiden framtills 1917. Nästan alla judar som anlände var militärer som efter utlöpt kejserlig tjänst stannade kvar i Finland, de var så kallade kantonister hvilket innebar att de var intvingande i militärtjänstgörnig i unga dar och hållna där i minst 25 år men efter detta fick de enligt rysk lag stanna i Finland oavsett det finska förbudet om judisk bosättning, en lag som de ryska militära myndigheterna stred för. När Finland sedan blev självständigt fick de medborgarskap. Under det finska fortsättningskriget, 1941-1944, där finska trupper slogs jämnsides med tyska nazister, gentemot sovjetiska kommunister, så inte bara tolererades finska judar utav även de mest högersamma finnarna utan de slogs till och med jämnsides med dem, tillsammans med nazisterna. Man uppbar en fältsynagoga. Finland lämnade ack över åtta judar för nazistisk destruering 1942, totalt dog 22 finska judar i shoah. Judarna av idag talar finska eller svenska, en del behärskar även ryska, jiddisch og hebreiska.


~

Utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento