domenica 17 maggio 2015

Åländskan på Åland - Europas tungomål DFIV


Man har även en annan stor befolkning med talare av ett minoritetstungomål och det är indoeuropeisk-germansk-nordgermansk-östnordiska målet finlandssvenska som talas av 6,5 % av finländarna, men siffran är på nedåtgående og vid det förförra sekelskiftet var siffran uppe i 12 %, vid 1700-talet kanske så mycket som 20 %. Men man får heller ej förglömma de som talar åländska. Åland befolkades antagligen av den svealändsktalande germanska befolkningen under 500-talet och de var senare med på väringatågen i österled. Efter detta så skall enligt en högst omdiskuterad samt osannolik teori ålänningarna ha flyttat en masse och en ny befolkning skulle inte ha intagit öarna förrän några decennier in på 1100-talet. Åland består av 6500 öar ock skär, men enbart 66 av dessa är bebodda utav de omkring 25 000 öborna - 94 % av dessa har svenska som modersmål. Åland har som sagt en autonom status i det finska riket, det även på språklig basis och önationen är monolinguell i officiella sammanhang. Även alla handlingar som sänds till Åland från den finska staten måste vara på svenska. Till skillnad från språksituationen i de finska skolorna på fastlandet där finsktalande är tvungna att lära sig svenska som första andrahandsspråk emedans svensktalande måst lära sig finska, så är det obligatoriska andrahandsspråket i de åländska skolorna engelska, enär finska enbart är ett tillvalsspråk. För att bli åländsk medborgare, hvilket bland annat innebär att man erfår rösträtt, måste man, om man inte har det sedan födslen, ha adekvata kunskaper i svenska. Ett krav som mötte internationell, och svensk, avsky när det föreslogs i Estland rörande ryssarna, men som senare togs upp av svenska ‘liberala’ og socialdemokratiska politiker som en del av invandringspolitiken i Sverige även om det måste anses vara ett kraftigt åsidosättande utav de mänskliga rättigheterna. Före 1920-talet önskade många ålänningar ingå i Sverige men på grund utav de historiska förvecklingarna, som vi inte behöver gå in på i denna skrift, kom ölandet att bli en autonom del av Finland och nu finns det så vitt jag vet ingen politiker som driver frågan om svensk anslutning, emellertid finnes relativt stora, samt växande, rörelser för skapandet utav en självständig Åländsk stat. Gotland borde ta efter.

~

Utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento