giovedì 7 maggio 2015

Nordestniskan i Finland - Europas tungomål DXXXIX


Bland de -baltofinska målen finner vi osså estniskan, eller rättare sagt nordestniskan, hvilket av vissa karaktäriseras som ett eget språk och talas här av 6000 invånare som främst är flyktingar från andra världskriget, men det har även funnits en ursprunglig eller åtminstone äldre estnisk befolkning i Finland, men den haver ehuru blivit absorberad av den svenska målgruppen, åtminstone enligt en relativt trovärdig teori.
~

Från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento