sabato 9 maggio 2015

Nordsamiska, inariska, skoltiska et kemisamiska i Finland - Europas tungomål DXLFinland hyser även flera samiska befolkningar och målen som talas av dessa hör till den -finskugrisk-samiska grenen uppdelade på både väst- samt östsamiska og de består utav nordsamiska, eller davvinska, som hör till den västsamiska grenen plus inariska, eller anariska, ock skoltiska, eller lopariska / kolta / ryssksamiska, som då hör till den östsamiska grenen. Av nordsamiskan finnes, i Finneland, 1600 talare, av inariskan 200-400 ock av skolterna finns det 300-500 kvar. Innan tiden ginge förbi dem, så fanns även det kemiska målet som vi kan kalla kemisamiska för att inte få associationer till den tellusianska ursoppan, kemisamerna hade sitt sista residens i Sodankyläs och Kuolajärvis kommuner i Lappland fram till utdöendet under 1800-talet. Två jojkdikter och en kort ordlista finns på språket. Gemensam samigenomgång föresgås främst under Sverige. Alla tre av de nämnda samiska språken skyddas utav samilagen från 1992, men skyddet innebär inte alls samma höga status som finskan eller svenskan. Vägskyltar är bilinguella og medborgare har rätt att föra sin talan, samt få svar på samiska när de kontaktar myndigheterna, även viss undervisning i och på språket sker. Den samiska språklagen är gällande i Utsjoki kommun, där samiskan är i majoritet, samt i Enontekiö, Enare samt norra Sodankylä.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento