venerdì 15 maggio 2015

Forna samers utbredning - Kajanaland - Europas tungomål DFIII


I forna tider bodde samerna i större delen utav Finland o Karelen, det Sápmi som vi känner nu är bara en sista liten nordlig utpost i förhållande till den ursprungliga utbredningen, exempelvis fanns det i Kajanaland språket kajanasamiska framtills dess utdagelse på 1700-talet.

~

Utdrag ur Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento