mercoledì 27 maggio 2015

Fintika - Kalo finsk-romani - Europas tungomål DIL


Ett annat indoeuropeiskt mål finns representerat i Finland och det är det -indoarisk-centralindoarisk-romani-nordromani-nordisk romani-målet fíntika eller kalo finsk-romani som talas av emellan 4000 och 8000 utav den etniska grupperingen om 8000 romer i Finland. Kalo betyder ‘svart’ på romani og hindi, på finska benämns de ofta mustalaiset hvilket likväl betyder just ‘svart’. Denna befolkningsgrupp kom till Finland från Skottland i likhet med de danska syskona, men antagligen via Sverige, men deras språk är däremot icke fullt förståeliga sinsemellan, det samma är gällande för de andra tidiga nordiska syskonfolken i Norge samt Sverige. Att de anlänt till Finland från Sverige påvisar en hel del svenska lånord som de har, samt att de flesta finska zigenarklaner bär svenska namn, de finska inlånen haver ehuru accelererat under senare tid. Fintika avskiljs därför ofta från övrig skandoromani och är långt mer konservativ i sin grammatiska struktur, man har åtta kasusböjningar för substantiv, sju för pronomina, verben böjs i trenne former i singular og plural i presens, futurum, perfekt samt imperfekt, plus i potentialis ett og två. Språkelement i form av glosor hamnade i en lista redan år 1780, en annan uppteckning gjordes år 1817, emedans Thesleffs verk, från 1901, Wörterbuch des Dialekte der finnländisches Zigeuner antagligen är det mest omfattande arbete som någonsin gjorts över någon av de skandinaviska romanimålen. Finland är ett av de länder som har erkänt romerna som en nationell minoritet och de har därmed viss rätt till utbildning på romani och i Finlands fall blir det fíntika - ett bra slag för mångfalden og individens rättigheter. Man har ehuru tidigare fört en hård assimileringspolitik i Finland, hvilket har lett till att många tappat sitt språk, vissa menar även än idag att dessa kaloromer inte alls skulle vara romer, änskönt deras arkaiska tunga. En fördel för språkets distinkthet är att det är det skandoromanispråket som är bäst dokumenterat og beskrivet.

~

Utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento