domenica 3 maggio 2015

Karelskan i Finland - Europas tungomål DXXXVII


Till samma nordfinska gren hör karelskan som står finskan nära, men som genomgås under Ryssland eftersom det finns över 100 000 talare där men bara 10 000 i Finland, hvilka dessutom är något spridda i hela landet, men ändå mest förekommande i Kuopioprovinsen. Dessa kareler är människor som blev evakuerade när Finland förlorade områden norr om Ladogasjön till Ryssland, dessutom så finns kareler i två karelska gränsbyar till Ryssland.


~

Utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento