sabato 2 maggio 2015

Grekerna i Albanien – de albanska grekerna


Det finns även en jonisk minoritet i Albanien då talandes det helleniska tungomålet, dessa skall uppskattningsvis vara allt från 40 000-60 000 i antal, främst befunna i södra delarna utav landet, siffrorna är osäkra samt i avtagande då många efter diktaturens fall valt att flytta till det land som de betänker som sitt fosterland. Enligt officiella albanska siffror från 1989 så fanns det nära 59 000 greker i Albanien, hvilket antagligen betyder att det åtminstone ej finnes färre än detta antal. Grekland å sin sida menar att det finns runt 100 000-400 000 hellener i Albanien, men återigen är detta inte en realistisk siffra angående varken antalet talare eller de som betecknar sig som greker. Nära 200 000 verkar bo och arbeta i Grekland sedan kommunismen avfälldes i Albanien, måhänt antalt förändras i og med den ekonomiska krisen som Grekland genomlever.

Den högre siffran har troligen dessutom sin grund i antalet som definieras som tillhörande den grekisk-ortodoxa kyrkan, hvilket inte i detta fallet kan tas som en erkännelse om grekisk etnicitet, varken i nutid eller i hävd, då den stora aromunska minoriteten ävenledes äro till stor majoritet tillhörandes denna kyrkoform, därtill skall läggas att en del albaner hava sin konfession i ortodox flavör. Om man räknar antalet ortodoxt tillhöriga som samtidigt bor i ett grekiskdominerande område så visar det sig att den albanska beräkningen kanske inte är så felaktig, men man tager då ej hänsyn till de hellener som ej bor i grekiskdominerade områden samtidigt som de är grekisk-ortodoxa. Grekerna själva, åtminstone de längst norrut, hävdar att de äro ättlingar till de eporitiska stammarna som bebodde området under antiken, emedans albanerna istället menar att de eporitiska stammarna som grekerna åsyftar egentligen varo illyriska stammar, hvilka ehuru till viss del övergick till att prata hellasiska med anledning utav den grekiska kolonisering som skedde i kustområdena, men man menar samtidigt att dagens hellener ej hava sin härstamning härifrån utan hitkom under den osmanska tiden.


Norra Epirus

De grekdominerade sydalbanska områdena ställde tidigt krav om att få ingå i ett Stor-Grekland och våldsam konflikt uppstod 1911-13 och år 1914 proklamerade staden Gjirokastër / Αργυρόκαστρον med omnejd sig som tillhörigt Hellas samt erkändes även som sådant internationellt genom Korfuprotokollets undertecknande år 1914 samt den därefter grekiska ockupationen utav området. Den grekiska statstillhörigheten var dock kortvarig och avslutades genom att italienska trupper invaderade området 1915 og norra Epirus återfördes till Albanien, hvilket erkändes internationellt 1921. Under perioden 1924-39 förtrycktes grekerna som bland annat fick sina grekiska skolor stängda.

Under den stalinistiska politikens epok förtrycktes hellenerna i likhet med alla övriga albanska invånare varvid en del härefter tagit sin tillflykt till Hellas, hvilket blivit en accelererande utveckling, kanske inte främst på grund utav något speciellt albanskt minoritetsförtryck, utan snarare på grund utav den sorgliga ekonomiska utveckling Albanien hade från början. Grekerna har hela tiden under den stalinistiska eran haft tillgång till skolgång på sitt eget språk i åtminstone de lägre klasserna, hvilket härefter även har fortsatt, men grekiska förhoppningar om att den hellasiska skolgången skulle utökas till de högre graderna har ej infriats enligt regimen av beskyllda ekonomiska skäl, en överenskommelse om en inrättning utav ett grekisktalandes universitet har ehuru skett år 2006. Minoritetserkännandet har även allena varit figurerande i vissa utnämnda minoritetsområden.

Hellaserna är heller ej diskriminerade i samhällsstratan, utan når ofta de högsta nivåerna i de aktuella regionerna inom alla områden, privata såsom offentliga. Grekerna är ehuru ej nöjda med sin priviligerade position, de har det oftast bättre ställt än albanerna i området, utan har hela tiden höjt ribban på agitationen. När kommunismen gick i graven så grundades organisationen OMONIA i syfte att skydda de mänskliga rättigheterna för den hellasiska minoriteten i Albanien, men då detta snabbt var avklarat så utvecklades organisationen till ett politiskt parti som kommit att bestå utav falangerna tu, en moderat som arbetar för minoritetens intressen inom staten samt en mer radikal falang som arbetar för enosis, uniering med Hellas. Mäktiga kyrkoledare i Hellas har stött denna enosiska falang emedans inflytelserika ortodoxa ledare i Albanien istället hänfört sig till moderatism.


1993 eskalerade situationen och den albanska regimen började begå övertramp mot grekiska ledare i regionen, till exempel så dömdes en borgmästare till sex månaders fängelse för att han hissat den grekiska flaggan på den grekiska nationaldagen, och den albanska säkerhetstjänstens övervakning i området har ökat. Under 1994 angrep även grekiska paramilitära styrkor arméposteringar, hvilket resulterade i ett större militärt tryck på regionen.
~


Nessun commento:

Posta un commento