giovedì 2 novembre 2017

Sydfrankoniska språk i Tyskland


 
Sydfrankoniska / südfränkisch benämnes även för vad den är, d.v.s. sydrhenfrankisk / südrheinfränkische samt badische / badiska som talas i norra Baden runt Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt. Man skall akta sig för att nyttja termen ‘badische’ specifikt för endera då Baden innehåller minst sex olika språksubgrupperingar. Sydfrankiskan skall ses som ett transitionellt geolektområde emellan de frankoniska språken i norr, og de alemanniska söderöver, samt havandes element bestående utav dem båð, men ändå räknat som ett frankoniskt tungomål, ehuru som vanligt diversat.

Vissa menar att sydfrankoniska är inexistent, snart är så fallet, då det är en utav de manfåtaligaste tyska geosfäriska språkvarianterna.

Sydrheinfrankoniska uppdelas vidare i odenwäldisch, unterländisch, kraichgäuisch samt karlsruhisch. Unterländiska har sitt språkcentrum i Haalbrunn / Heilbronn i nordliga Württemberg, i ett område som kallas Unterland, här heter stein stå och ‘Ich werde morgen in den Garten gehen’ I gêi moriche in dë gardë.

~

Läs mer om de tyska språken i boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento