martedì 14 novembre 2017

Världsförbättring


 
angående att skapa en mer rättvisare värld, med ekologisk balans samt utrotning utav fattigdom, så torde du ju veta att det hänger på flera olika saker, dels att förhindra onödig konsumtion samt att överföra ekonomiska medlen till kvinnor, då kvinnors ekonomiska sinne bevisligen alltid, eller nästan alltid, kommer hela familjen till del, ej minst just barn, henne själv samt hemmiljön, emedans mäns konsumtion ofta bara går honom till del

därför är det bra om kvinnors utbildning prioriteras, över hela världen, att kvinnor får förstatjing på alla högavlönade arbeten, att kvinnors löner höjs högre än männens, att kvinnors skatter sänks, att mäns skatter höjs motsvarande samt mer,

i förlängda loppet kan kvinnors skattebörda minskas så den blir till ett minimum samtidigt som man ökar mannes skattebörda till ett maximum, då plockar man även bort hans självständiga förmåga att konsumera varför miljön även räddas

~
 

Nessun commento:

Posta un commento