venerdì 17 novembre 2017

Prestationskrav - Femtio nyanser XVII


 
även om det givetvis föder prestationskrav, du som kvinna vänjer dig vid större samt skönare stunder, något som jag som vit man ej överhuvudtaget har förmåga att tillfredsställa huru mycket jag än skulle försöka, så är det något som jag innerligt bejakar fullt ut ändå

man får helt enkelt se till att det finns tillgång till det du behöver, alltid, när du vill, og hur ofta du vill, kärleken emellan oss förstärkes bara om du som kvinna får allt du vill, om njutningen blir så maximal det bara går, om den stegras allteftersom, detta även om du uppskattar min fallos allt mindre å mindre, så har det egentligen ingen betydelse, det är alltid din njutning som är måttstocken på vårat hela mål och handlande.


~

 

Nessun commento:

Posta un commento