domenica 12 novembre 2017

Landologi i böckerna Eurasiens språkfamiljer - Landologica B
 
Det finns väldigt mycket matnyttigt för den landologiskt intresserade i dessa böcker, Eurasiens språkfamiljer, då vi af Landostam fångom in några utav de äldsta kända europeiska etniciteterna i vårt anfäderskap samt då även våran Landoklan ingår bland de äldsta med namn nämnda germanerna i historien så kan denna bok fungera som släktbok för vår allra äldsta förantika, antika, samt senantika, samt för vissa germaner även medeltida, narration, likväl som de kulturella kontextnycklarna gives för förståelsen utav all nyttjad symbolik, kortfattat samt ofullständigt kunne följande poängteras:

• Då jag gjort ett DNA-test så förtäljer jag kring detta, bland annat hur stor del utav vår genom som är från Neanderthalarna samt Denisovanfolket. Jag beskriver även dessa folk, våra förfäder, samt då även de övriga förfädrana.
• Jag framlägger slutresultatet utav mitt maternala DNA-test samt kontextualiserar det, varför det ingående kapitlet om preindoeuropeiska vaskonierna ej allenast är utav intresse för våra baskiska familjemedlemmar utan för oss alla. Detta tillhör naturligtvis ej övriga Landomedlemmar förutöver min direkta familjs, då det gäller spinnsidan.
• Jag framlägger slutresultatet utav mitt paternala DNA-test, samt knyter det ihop med genealogiska fakta, varför Cornelia / Cossus-ätten är utav högsta intresse, de förklaras här, samt etruskerna överlag. En utförlig deskription följer således.
• Vår koppling till Attila framföres, likaså diskuteras hunnerna en del.
• Av indoeuropeisk mytologi så är rojalismen, sakralismen, överlagsamt religionen samt, lejon- samt vargkulturen, Odinism, Freja, Diana, av stora beröringspunkter samt förklaringsgrunder för äldre kontext. Vargmytologin genomgås samt kopplas å det starkaste, lejonen förekommer i flera utav våra vapenmärken delikt.
• Om örnmytologin samt vårt vapenmärke som pryder framsidan av böckerna, dess kontext samt ursprung, betydelse og upprinnelse.
• Om de antika veneterna, de antika latinarna, Cornelius igen, igen og igen.
• Om germanerna samt germansk kultur förtäljs en hel del, inklusive en utav de tidigaste nämnda stammarna, klanstammen Lando, nämnd redan i de antika källorna. Lando sätts i sin kontext samt hur de senare vandrat, med vilka, samt inträde i Italien. Kopplingen till sentida Hohenstaufen proklameras.
• Om Herminones, Ingvaeonerna, samt sveberna, chattierna, saxare samt bardier et Lode. Av intresse för landologin.
• Om Amalidynasin, om Baltiätten, om vår gotiska samt götiska härkomst, om goterna, kontext, kultur, ursprung, utbredning, historia. Om visigoterna samt ostrogoterna.
• En hel del om Langobarderna, kultur, religion, vår koppling runtomkring, Odinism samt frejism ånyo. Landulfiderna. Kultur, historia, migreringar, före Italien som sedan varandet i Italien. Samt Lando däri förståss.
• Jag förklarar samt kontextualiserar Landos röda vapenmärke med de trenne silverhänderna.
• Fleur-de-lis som vi havom i flera vapenmärke förklaras det kring.
• Förklaring gives kring det gråa vapenmärket med svart hand (som jag nyttjade för min bok Censur af svensk og norsk media), med avskiljda etniska samt kulturella kopplingsbaser.
• Gällande min spinnsida skriver jag om Ålön, Fågelön, Amnehärad, mammas, mormors, mormorsmor, mormorsfar, mormorsfarfar, mormors farfars farbröders, kulturella samt religiösa upplevelser / troenden sättandes det i koppling till germanistik o germansk religion.
• Om Landos koppling till Ynglingaätten, Ui Imar, Munsö, Sköldungaätten, Knýtlingaätten, Völsungaklanen, Normanderna. Ni som sett den historiskt förvanskade serien ’Vikings’ känner kanske Ragnar Lodbrok som är vår släkt, eller åtminstone hans fru Aslög samt barnen.
• Många enskilda personer utav främst gens Cornelius, samt gens Julius-Claudus, framföres i boken lite varstans till följd utav deras extrema involvering, oftast brutala, romerskt ärorika, men ej alltid, i allt möjligt under antiken, även andra personer från andra biätter förekommer febrilt.
• Om Månklanen skrives det med, likaså om Ashinaklanen, kassiterna, Orontiderna, uratéerna, imperiala hettitiska dynastin, mitannierna, akemendierna, medierna, sassaniderna, pharnavaziderna, seleukidiska davidshuset, etiopiska solomondynastin, sabaetiska huset, galater, mauretanska huset, merovingerna, karolingerna, alemannerna, thuringerna, frankerna, burgunderna, vandalerna, gepiderna, piasterna samt om många många fler som har direkta eller närapådirekta relation med vår ätt/er i äldre tider.
• Det finns dessutom de som hävdar att vi härstammar från sumererna, detta framföres kort, samt förklaras utifrån den nyreligion som skapats kring detta. Sumererna är dock intressanta i sig själva, hörandes tilll grundläggande allmänbildning.

utanför vår direkta släkt förklarar jag även andra småintressanta saker, såsom toponymerna för Himmelsberget, Gullspång, om Tylösand, Slöinge, Virsehatt, samt sydhallänningarnas samt Sydhallands kontextuella etymologiska kopplingar berörandes etnokulturella bindningar, ja för den delen även Turin, Grugliasco, Venedig o Rom.

Så, dessa böcker innehåller alla, för närvarande, kända förantika samt antika ursprung samt kulturkontexter för Landofamiljen samt min direkta familjs spinnsida af Ålö, ej utav intresse för övrig Landoklan, som idags lägo går att finna.


~
 

Nessun commento:

Posta un commento