sabato 26 marzo 2016

Cerveza - en kulturgärning


Spanskans cerveza ‘öl’ är ett utav få keltiska inlån i spanska språket, kommandes från latinets cervesia som ehur finge det från galliskans ceruesia, havandes samma ordstam som exempelvis svenskans korn.
~

Nessun commento:

Posta un commento