martedì 1 marzo 2016

Komparativ idealtypighet - Postmodernisme premillénaire XLIII


Neuman skriver att idealtypen “is a device used for comparison”, även om han ej menar i den meningen som här kommer att användas så är det detta som tas fasta på, han skriver före det nämnda citatet: “They are pure standards against which the data or “reality” can be compa­red”.1 Det är icke på detta sättet som idealtypsmodellen skall användas i denna skrift, den skall istället användas för att försöka utröna den rena formen för postmodernismen, i den mening som här gives, för att i en fjärde metodanvändning komparera denna idealtyp i de något förkortade idealtypaktiga diskussioner som gives kring kontrahenterna. Så istället för att genomföra en idealtyp samt sedan komparerandes olika system med detta så genomföres flera idealtypifieringar, varav en mer utförligt, med sin grund i olika fenomen för att komparera dessa og därmed ut­röna om de äro kontradiktära gentemot den första.

~


Fotnot:
1) För båda citaten, Neuman, 1994:417.


Nessun commento:

Posta un commento