sabato 19 marzo 2016

Friheten att avvika - Postmodernisme premillénaire LII


Friheten att avvika är en mänsklig rättighet då det gäller exempelvis åsikter, og de individuellt eller frihetligt valda kollektiva eller individuella åsikterna måste även kunna implementeras fritt utan hinder från övriga kollektiv eller individer om de ej direkt skadar någon, detta är ehuruväl ej gåendes inom de flesta interventionistiska statssfärer - denna grundpelare i ett universiellt tänkesätt är inneboende även om den är en repugnantia i dess inneboende karaktär, men sådana kommom vi att få se fler av i undersökningsobjekten.
~


Nessun commento:

Posta un commento