giovedì 3 marzo 2016

Ren avskalad idealtyp - Postmodernisme premillénaire XLIV


Som redan nämnts så var det Weber som införde detta tankesystem i boken Den protestantiska etiken och kapitalismens anda från 1904 där han bland annat skriver “vad vi söker ... [är] nästan klassisk renhet” - “det är en ethos och det är denna som intresserar oss”1 - och för att inte förringa Webers arbete så kan man ju hellre kalle den häri använda idealtypen för mini­mal­istisk idealtyp då den rent kvantitativt är mindre men også för att den söker efter minsta gemensamma nämnare. Idealtypen som modell behavandes en förmåga att eljes vara både karikatyrmässig, slentrian, samt stereotypisk.2

~


Fotnot:
1) Weber, den protestantiska etiken och kapitalismens anda, 1994:23, 24.
2) Helenius, 1990:266.


Nessun commento:

Posta un commento