mercoledì 9 marzo 2016

Metodanvändningen i - Postmodernisme premillénaire XLVII


Man ser att det är ett induktivt förhållningssätt varandes den grundade teorin som används, att en hermeneutisk tolkning eller analys måste göras i de båda empirierna och ut av dessa kommer idealtyperna tu som i sin tur sedan kompareras fåendes som följd att den duplexa kreolmetodologin avslutas med en teori hvilken får utgöra slutsatsen häri. Det bör ehuru anmär­kas att empirin samt idealtypifieringarna i den andra spalten äro mycket mer diversifierad og kortfattigare, den består utav flera olika empirier et idealtypifieringar men som sammanföres un­der olika flytande ‘system’. Det böre även påtalas att två tre olika system genomgås og de spaltas upp som en gradueringsstege där den första är totalt kontradiktär gentemot postmodernismen, den andra nästan likaså men med fatala skillnader gentemot den första, men dessa båda äro klara kontrahenter tillhörandes båda stora berättelsegenren samt den tredje är något slags mellanting som icke riktigt kan kallas total men ändock behavandes viktiga beståndsdelar ifrån fenomenet därmed varandes synbart kontradiktär gentemot den framkomna idealtypifieringen utav postmodernismen, men icke alls lika kraftigt som de ovanstå­ende.
~


Nessun commento:

Posta un commento