venerdì 25 marzo 2016

Ramifierad historicism - Postmodernisme premillénaire LV


Med förekomsten utav vissa delar i ‘ickekontextuella tider’ menas att den framställning som är förestående skall söka visa ur olika aspekter att de olika delarna, om ej helheten, utav de fenomen som i litteraturen fram­ställs inom vissa tidsbundna ramar, icke äro hållbara ~ en ram kräver dessutom en inbundenhet og därför är detta ett dåligt ordval då ‘postmodernismens’ framtida ramifiering ännu icke skett enligt förespråkarna, enbart halva ramen är byggd, d.v.s. epoken har börjat men ännu ej slutat hvilket skulle tillslutit ramens alla delar till en förgången tid av hvilka andra macrohistoriska epoker såsom premodernismen samt modernismen förpassats og förpassas ~ framställningen försöker visar att ramarna äro felaktiga, ohållbara, tidsmässiguellt inskränkta samt i reella termer ickeförekommande i verkligheten - en verklighet som ej försöks definieras, postmilleniellt. Detta försöks göras systematiskt genom att hitta äldre utgåvor av fenomenen eller delar utav fenomenen - men dessa ickekontextuella anspelningar kan tyvärr varken vara allomfattande eller fullbordade.
~


Nessun commento:

Posta un commento