martedì 22 marzo 2016

Samiska kulturmiljöer i Sverige - en forskningsöversikt (Kjell-Åke Aronsson)
Kjell-Åke Aronsson har genom Riksantikvarieämbetet 1995 utgivit boken Samiska kulturmiljöer i Sverige hvilket är en välgjord lättsam lättillgängelig forskningsöversikt kring många utav de samiska kulturmiljöer som står att finna i Sverige.

Man diskuterar allt från diskursen kring samekulturens ursprung, om renskötseln samt andra relevanta samiska näringar och kulturkontexter, deras bosättningar et bostäder eller andra byggnationer de hava handgjort, likväl kring deras kontakt med det svenska samhället men egentligen väldigt lite om det förtryck de på olika sätt fått utstå. Överlag får man många små inblickar i de korta delavsnitten, förutom kring språksituationen som nära inpå inget nämns, varandes ej kulturellt nog?

I många miljöer, snart blott i minnet kvar.
~

Nessun commento:

Posta un commento