giovedì 17 marzo 2016

Antitotalistisk partiskhet - Postmodernisme premillénaire LI


Efter dessa klargörelser gjorts så behöves ytterligare en göras, den akademiskt reflexiva klargörelsen. Även om det måhända ibland kan verka såsom om skrivören är partisk i vissa meningar så behöver det nödvändigtvis igge så vara fallet då det är deras argument eller konklusioner som ofta kommer att dras in extremum - när man gör detta så kan det se ut som om partiskhet är rådande, bland annat så skriver Kumar att när man vill testa postmodernismen så kan man inte göra det på vanligt vis: “In a peculiar way, post-modernity has to be assessed not from the detached viewpoint of the external observer but from within, from inside its own discourse”.1 Men det skall uppmärksammas att även om denna partiskhet ej i denna skrift existerar så existerar ehuruväl en instinktiv misstänksamhet gentemot alla ‘berättelser’ innehavandes översköljande totalistiska böjelser og som inom dessa ej beviljar avvikelser av allehanda slag - d.v.s. en viss partiskhet gör sig givetvis gällande och att förneka detta är att fara med direkt osanning.


~


Fotnot:
1) Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, 1999:184.


Nessun commento:

Posta un commento