martedì 13 ottobre 2015

The Lombards - Neil Christie
The Lombards utav Neil Christie, 1998, ger sig an de problematiska lombarderna, eller longobarder / langobarder, som de även benämnes, som ankommo samt gjorde sig hemmastadda i Italien under medeltiden. De är problematiska utifrån den grunden att deras ursprung är något höljt i dunkel, deras språk är oklart, det åfinnes få arkeologiskt studerat material og ännu färre skriftliga bra källor.

Utifrån detta gör Neil ett relativt bra jobb uppdelandes sin bok i sju olika kapitel där kapitel ett och två behandlar langobarderna i tiden före de ankommo Italien, d.v.s. deras ursprung som påståtts ligga i Skandinavien men som troligtvis låg i norra Saxland, samt deras stund i Pannonien där de handgjorde med bland annat avarerna innan de angjorde Italien.

Härefter berör boken langobardernas huvudfäste, dåledes Italien, under resterande kapitel där politik, samhälle, ekonomi, juridik, arkitektur, konst, religion, militär, ja kort og gott alla tänkbara frammöjliga aspekter diskuteras på ett välgrundat vis, förutom måhända de språkliga aspekterna som i det stora hela lysa med sin frånvaro hvilket är väldigt beklagligt, då det förutom det uppenbara är kulturellt intressant, även kan bespegla deras ursprung eller rörelser samt även deras kulturella påverkan på Italien.

Boken avslutas med langobardernas viktigaste samt längst fortskridet langobardiska områden, Benevento, dessvärre alldeles för kortinfångat med tanke på att vi vetom som allra mest om just langobarderna härvid än på någon annan plats där de funnits, man fåendes här konkludera att förtäljningen är i det sparsmakligaste laget för att göra historien komplettare.

Syditalien som var longobardernas starkaste samt längsta fäste behandlas såleda sämst änskönt mångfalden om kunskapen därom, samt kapitellär framskjutning. Longobardernas bestående samhälleliga påverkan på Italien, som gällande mycket kunne ses än idag, beröres bara lösryckt likväl.


The Lombards bär således många fattandes problem samt spörsmål men är ändå ett läsvärt verk om longobarderna, som på många vis levandegör livsförhållandena för detta intressanta samt viktiga folk, og tid, för Italien, samt delar utav resterande Europa, med eko än intill denna dag.


~

Om langobarderna / longobarderna / lombarderna går att läsa mer om i min bok Europas tungomål samt i denna blogposten: Lando Langobardi.

1 commento:

  1. Det är rätt intressant att i stort sett alla stammar under folkvandringstid SJÄLVA SÄGER SIG komma från Skandinavien.

    Det väger mycket tyngre än vad postmoderna kommunister i propagandsyfte ljuger och fantiserar ihop.

    RispondiElimina