sabato 17 ottobre 2015

Frankrikes armeniska minoritet - Europas tungomål DCXIV


Den europeiska armeniska diasporagruppen har även sedan 1800-talet sitt centrum i just Frankrike, hvilket den tagit över från ett äldre venetianskt centrum, som ehuru även finnes kvar. Kopplingarna emellan Frankrike og Armenien sträcker sig ehuru bak till korstågen, den sista armenska kungen är dessutom begravd i St. Denis. Armenierna finns i många av de större städerna, men är mest markant förekommande i Paris, Lyon samt i Marseille, deras antal uppgår till omkring 400 000-500 000 men assimileringsprocesserna og trycket haver varit för hårt för att kunnat bemästras og det är allena numera en liten minoritet som faktiskt talar armeniska, även om de både kulturellt samt religiöst erkänner sig vara armenier, liturgiskt är språket armeniska likväl. Armenierna har egna skolor, bibliotek, tidningar samt kyrkor att tillgå, og åtminstone en del av de armeniska tidningarna skriver helt eller delvis på armeniska och språket som identiteten har fått ett uppsving senaste decennierna. #aoa], Haratch, var exempelvis en dagligt utkommande armensk tidning i Frankrike som grundades 1925 och trycktes framtills 30 maj 2009 när den nedlades med anledning utav att de dagliga prenumeranterna var i ringa tal av ett tusen, för lågt bedömde ledningen. Då det i Frankrike är förbjudet att förneka förintelsen på judar under andra stora europakriget under 1900-talet har man även infört en lag om att det är förbjudet att förneka folkmordet på armenier som skedde under de första årtiondena av samma århundrade i Turkiet, en lag som uppblåste illsinthet i Turkiet.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento