giovedì 15 ottobre 2015

Romanispråk i Frankrike - Europas tungomål DCXIII


Ävenleda från samma familj finnes några romanska språk i formen utav -indoarisk-centralindoarisk-romani-balkan-målet balkanromanska som i Frankrikes fall är tudelat på två skilda tungomål, det arlijaiska med 10 000 talare samt det dzambaziska med 500 talare. Det finns även -romani-nordromani, sintespråket som talas av 10 000-30 000 franska romer, de såkallade valshtikerna, sintiskan är inte ömsesidigt förståeligt med vlachen: Av -romani-vlach finns kalderesj som talas av 8000 människor och lovariska som pratas av 2000 - dessa mål är ehuru förståeliga för grupperna tu. Redan 1539 utvisade det parisiska parlamentet alla romer, men dekretet haver ej erhållit önskat resultat, hvilket hvar tur det, för under Henrik IV:s regim så kunde man bilda ett romskt kompani med 400 romer under vapen.


~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento