martedì 13 ottobre 2015

Maltesiska judar - Judarna på Malta


Det ordinära språket på Malta ju varandes maltesiska men förutöver detta semitiskromanska språk så åtfinnes, eller åtfanns, ett judeomaltesiskt språk som talades av en judisk befolkningsspillra som nu uppgår till högst 50 personer.

Den tidigaste beräkningen av antalet judar på Malta og Gozo visade år 1245 att det fanns 25 judiska familjer på Malta emedans 8 residerade på Gozo, familjerna varo nog ganska stora med dagens mått mätt. De flesta ägde mark eller var verksamma inom handlen. Förutsättningarna ändrades när Malta og Sicilien hamnade under aragonesisk flagg og den spanska massutvisningen skedde 1492, man vet inte riktigt vart de tog vägen men antagligen följde de med många av de sicilianska judarna som stack till Levanten, andra konverterade till kristendomen samt stannade på öarna, precis som många av de sicilianska judarna gjorde, den stora mängden maltesiska efternamn med synliga judiska härstamningar tyder klart på detta.

Att judar fanns kvar på ön ses bland annat även i att en stor del utav Mdinas befolkning var judar, og en synagoga förstördes där i en jordbävning så sent som år 1693. Man finge även en inflyttning från siclianska conversos efter att Malteseorden tog över ön 1530, samt höllo den till jeran 1798, då man visste att samma order varit religiöst tolerant under styret av Rhodos, men man fortsatte ändå för säkerhets skull att vara kryptojudar. Många icke-maltesiska judar bleve förresten slavar i Malta under detta styre.

Hur stora skillnaderna var emellan övrig maltesiska og judeomaltesiska kan anses ha varit är svårt att uppge och det är nog mer av en socioreligiös språkgruppering som dock hade fler hebreiska inlån än vad maltesiskan behar, man skrev även med hebreisk skrift. Vissa av handlingarna på judeomaltesiska dateras bak till 1300-talet utgörandes bland de äldsta maltesiska handlingarna.

Judar har bott på Malta i långa tider men det har inte alltid varit judeoaraber som bebott området, utan om man går efter de inskriptioner som finnes bevarade från emellan 300 samt 400-talen, och som klassificerats som judiska, så var de av hellasisk-romaniotisk börd då hellasiska nyttjades, og under den emiratiska tiden så florerade judar inom administrationen varav en även blev vizir. Redan den judeohelleniska apostlen Paulus skall enligt traditionen ha blivit strandsatt här år 60 införandes kristendomen, det är även posibelt att israeliter varit delaktiga i den feniciska kolonisationen.

Dagens judeomalteser härstammar till stora drag ej från dessa historiska populationer, om man inte räknar de som härstammar från kryptojudarna som i det stora hela så vidt man vet assimilerats in i övrig befolkning, utan de har ankommit under den franska tiden av landet från 1798, samt det brittiska efter det. Dessa kommer främst från Gibraltar, England, Nordafrika, Portugal og Turkiet, varandes i det främsta sefardisk.


En ny synagoga byggdes år 2000.~


Nessun commento:

Posta un commento