giovedì 29 ottobre 2015

Universums sakrala makt


kvinnlig egoism

hennes förförståelse
hennes självsyn

av allt hon är
av att hon är allt

av sin divinitet

bör bejakas till max

vi allom, varandes ack
ack en del, utav Er

skapad att åtrå
skapad att dyrka

Er totalt 


vi allom
varandes Er

Er själva
ingåendes i Er

våran entitet är
noll, niente, et null

I ären Allt

all kärlek
emanerar från Er

all kärlek
energi åt Er

vi älskar Er
ni älskar Er

insieme, i Ett

Er skapelse
Ert varande

excellentia est

Eran entitet
må njutning

nå, i spagat

universums allt
då ler i vigör

naturens anda
fladdrar virilt

era tankar
era önskningar
era viljor
era känslor

era energier

slår aldrig fel
allt är rätt

begär vad du vill
gör vad du vill

det är vid din rätt

dina driftor
dina lustor

ditt varande

varandes excellens

heligheten du
egot ditt

själen din

expanderar
fritt

i sitt varande
i sina krav
i sina begär

sakraliteten består

allt är Ditt
allt är Din rätt

vår dyrkan

evinnerligheten genslår
~


Nessun commento:

Posta un commento