domenica 11 ottobre 2015

Den medeltida danskan – från Saxland till Svealand


Med den nya kristna religionen i ankommande så kom också ett nytt skriftspråk i kraft, det latinska, och danskan ginge från sin rundanska fas in till det som benämnes den medeltida danskan, hvilken varade åren 1100-1500.

Det var under den tidiga delen, omkring 1100-1350, av denna epok som det danska skriftspråket utvecklades. Det äldsta bevarade är skrivet på latin, men flera egen- og ortsnamn ger viktiga upplysningar om ljudskicket - skriften skrevs på 1100-talet og heter Necrologium Lundanese. Men redan på 1200-talet så börjar man skriva på danska och då främst i religiös litteratur och i landskapslagarna, bland annat så skrevos Skånelagen någon gång i början på 1200-talet. Skånelagen gällde i Skåneland, alltså Skåne, Halland og Blekinge - det som i nutid felaktigt har blivit inkorporerat i Götaland, på Bornholm samt på den största delen av Själland og den existerar genom en avskriven handskrift med runskrift från 1300-talets början, även en själländsk lov finns från ungefär samma tidpunkt.

Under denna tidiga medeltid avfjärmades svenskans Sverige från det danska språket änn mer, då danskan som ligger närmare resterande Europa har lättare att få in kulturströmningar därifrån och har därigenom även lättare att snabbt förändra sitt språk - efter en tids kontakt följde sedan även svenskan efter. Det är främst ljudförändringar som sker genom långvariga og intima kontakter med saxare, men denna kontakt har bara börjat och accelererar senare under den senare medeltiden.


Under den yngre medeltiden, 1350-1500, så exploderar snart sagt det skrivna mediet og det finns riddarvisor, lagar, krönikör, brev, räkneskaper med mera skrivna på det danska språget. Latinet besatt fortfarande ett stort inflytande, då kyrkan, som ju använde latinet, hade stort inflytande på samhället ock likaså hade saxare ett stort inflytande eftersom det fanns många sagsiska köpmänn i de danska städerna samt vid hovet - man beräknar att kanske upp till hälften av Köpenhamns invånare var talare av lågsaxiska vid denna tid.


~


1 commento:

 1. Alltså Sverige ligger ju inte längre ifrån Europa än vad Danmark gör.

  Däremot kan jag väl hålla med om att Danmark ligger närmare det man väl brukar kalla för Västeuropa. Typ som Tyskland, Frankrike, Holland etc.

  Medan Sverige då kan sägas ligga närmare Östeuropa som då bla Ryssland.

  Så då blir det väl kanske inte så konstigt att Sverige fick influenser österifrån. Är ju ingen större hemlighet att var och varannan drottning var av ett slaviskt ursprung och att vi har en hel del historiska (och rent kulturella) saker så väl dåliga som bra gemensamt med ryssar och Ryssland.

  Det är väl lite så att vårt fjäskande och krypande för USA idag gör att man från somliga håll helst vill dölja och släta över detta faktum.

  RispondiElimina