martedì 15 settembre 2015

Miseler-lëtzeburgesch i Frankrike - Europas tungomål DLXXXXVIII


Även det mosellfrankiska språket miseler-lëtzebuergesch talas i Frankrike i Thionville / Diedenhofen-regionen i Lorraine samt har runt 30 000-40 000 talare. Språket har som vanligt ingen officiell status och om språkutbildning sker i skolan så är det snarare vanlig högtyska som utlärs. Språket kan ändock ha goda chanser till överlevnad, då en mycket stor del utav befolkningen arbetspendlar till Luxemburg och där då får daglig nyttjning av sitt tungomål.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento