venerdì 25 settembre 2015

Bretonskan / Bretagnskan i Bretagne - Europas tungomål DCIII


I Frankrike finns även det indoeuropeisk-keltisk-ökeltisk-brytoniska målet bretonska, eller brezhonegska som det även benämns, och har cirka 300 000-500 000 som talar språket, eller klarar av att tala språket, i mer vardagliga situationer, men ytterligare 100 000-700 000 säger sig ha någorlunda kunskaper i målet; detta kan man jämföra med de 1,3 miljoner människor som före första världskriget hade fullgoda kunskaper i målen. Bretonskan ligger närare kernewekiskan i Cornwall än kymriskan i Wales, hvilket ehuru är ganska logiskt då de främst ankom från den delen av ön. I likhet med många andra språk, så kan man uppdela bretonskan i trenne kronologiska grenar, fornbretonska, medelbretonska och modern bretonska, den första anses ha varit förekommande framtills 1100-talet, nästkommande framtills 1600-talet och därefter har den sistnämnda rådit.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento