domenica 6 settembre 2015

Honornas hägn - en hanrejs dräng


Honorna är som oftast mera kräsen i sitt val av partner än vad hannar tenderar att vara, om man evolutionsmässigt sätter detta i relation till att energiinvesteringen är långt högre för honan vid reproducering så ter detta sig normalt, särledes om hon sedan blir lämnad att själv föda upp ynglingarna.

Det är honan som i de allra flesta fall finputsar det genetiska arvet och styr evolutionen framåt, det är ofta bara hon som kan veta vem hon låtes dela gener med.

Det har till exempel visat sig att en ladusvalehona kan acceptera att en hane av lägre rang delar bobestyren med henne, även när denne inte kan visa upp önskvärd kvalitet med avseende på sitt genetiska bagage. Hon kan lösa det genom att “vänsterprassla” med en i hennes tycke expra-prima hane, det vill säga av högre genetisk rang, med vilken hon kan producera den åtråvärda, livsdugligaste tänkbara avkomman. Uppenbarligen är svalhonans sambo helt omedveten om snedsprånget, för han matar villigt de ungar som han inte själv är den biologiska fadern till.kvinnan styr og manipulerar
vi kan tjäna samt hoppas

evolutionen är vinnaren
~

kursiverat från Blomberg, Clas, et al, Från Big Bang till livet på jorden, 1997:169.

Nessun commento:

Posta un commento