giovedì 3 settembre 2015

Alsaciska / Elsässiska / Elsässerditsch i Alsace-Lorraine / Elsaß-Lothringen - Europas tungomål DLXXXXI


Alsaciska är en tysk variant som är hemmahörande dels, språkligt i -germansk-västgermansk-högtyskan samt dels geografiskt i Alsace-Lorraine i Frankrike. 700 000 till en och en halv miljon är talare av detta mål som inte finns i någon standardiserad form utan bara i olika byvarianter - talarna själva skulle nog kalla det elsässerditsch og elsässiska kan då bli en svensk term. Alsace samt Lorraine är två franska historiska provinser som har fått utstå många gränsförskjutningar över historiens gång, men de har överlag ursprungligt en tysk befolkning och heter på tyska Elsaß-Lothringen. Dessa regioner är de enda i Frankrike som under en stor del av historien har fått sitt eget språk tillkännagivet av den franska staten med bland annat skolundervisning som följd. Men lokalbefolkningen är ehuru inte allt för nöjd då de anser med visst befog att det är en skenhelig politik som har förts, fransmännen vill egentligen förfranska området även om man gör det på ett gentilt og långsiktigt sätt och under de tyska perioderna så har den tyska staten försökt förtyska området, bland annat genom att utrota elsässerditsch, med ibland bryska metoder och lösningen på misstankarna, paranoian och konfliken torde vara att lösgöra sig och bilda en mindre autonom region av blandkulturell art med alla tre språken eller inget som officiellt.

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento