martedì 8 settembre 2015

Franskan i Belgien


Franskan, är som vi allom vet, ett av de stora språken i språksplittringens Belgien, talandes av omkring 4 miljoner belgare upptagandes runt halva landet till ytan.

Karaktäristiskt för den ordinära franskan i Belgien är att den har bibehållit vissa arkaismer såsom septante samt nonante till skillnad från franskan i Frankrike. Annars är det så att den formellt erkända och understödda pariserfranskan tagit över från andra inhemska genuina romanska språk som nu i snabb takt håller på att dö ut, speciellt nämnvärt utav dessa är vallonskan / walon som talades i nästan hela det franskspråkiga området i nuvarande Belgien med undantag för vissa provinser och var vanligt framtills krigsdramat under 1940-talet.

Walon hör absolut till samma nordfranska gren som parisisk-franskan, men räknas ofta utav ej nogräknade såsom en dialekt till denna, detta fastän en fransktalande förstår ganska lite utav vad en walonare säger.

Omkring 10 % av de franskspråkiga är egentligen valonskspråkiga i det dagliga talet, måhända så mycket som 60 % av den vallonska befolkningen anser dessutom att de kan vallonska hyggligt.


franskan i Belgien är således i sak, ett pådyvlat språk.~


Nessun commento:

Posta un commento