venerdì 10 luglio 2015

Polacker i Armenien


Några hundra polacker huserar i landet sedan tidigt 1800-tal, de talar nu nästan alla ryska og armeniska och kanske bara några ytterligt få behärskar polska, intresset för språket, kulturen, historien har ehuru fått ett uppsving på senare år.~

Nessun commento:

Posta un commento