venerdì 17 luglio 2015

Franco-provençalskans arpitans skriftmässiga historik - Europas tungomål DLXVII


Språket finns i skrift sedan åtminstone 1100-talet och språket är även väldigt arkaiskt och fastän det är så extremt fragmenteriserat samt ännu till denna dag ostandardiserat eller okodifierat så har man en lång skriftlig tradition. Från tidigt 1100-tal finns en hundrafemversig dikt om Alexander den store, den 10 002 radiga episka förtäljningen om Girart de Roussillon har klara arpitanska språkdrag, från 1200-talet og framåt finns både juridiska som religiösa verk författade på språket, bland annat finns Corpus Juris Civilis / Justinianus kodex översatt. Poesi, satir, musik, politik, fortsattes att skriva på språken i god anda framtills slutet av 1800-talet när nordfranskans hegemoniska ställning sedimenterades, även om språket allt fortfarande skrivs om än i minskad med ack viril form.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento