giovedì 9 luglio 2015

Langues d’oïls undanskuffning - Europas tungomål DLXIII


Viss utbildning finns informellt sett att tillgå på språken, även i universitetsvärlden där forskning kring de olika språken ibland utförs. Formell forskning kring de olika franska språken, inklusive de occitanska, påbörjades redan 1888 när en dialektologisk stol instiftades vid l’Ecole pratique des hautes études. Viss bokutgivning på de olika geolekterna skeer men språken erkänns givetvis överhuvudtaget inte i detta språk-centralistiska land. Termen langues d’oïl användes för första gången under 1000-talet och Dante är känd för att ha divigerat de romanska språken sägandes nam alii oc, alii si, alii vero dicunt oil. Under slutet av 1200-talet nämnes även de olika språken vid namn, exempelvis lagage pikart i Livre Roisin från 1283, på andra ställen nämns normandiska lingvistiska drag eller poetevinska i full vigör. Redan på 1100-talet klagade man inom det parisiska hovet på korsriddaren samt touvèren Conon de Béthune när han nyttjade ord kommandes från det norromliggandes Artois. En troveur är förövrigt nordfranskans trubadörer, hvilket är ett ord som vi känner till väl men som är avståndsmässigt längre bort, från occitanskan. Det är även från detta århundrandet og framåt som parisiskans franska bleve imperalistiskt och försökt underkuva de övriga språken men det är först i och med franska revolutionen, samt sedan första storkriget under 1900-talet, som det fått grav effekt utav de många distinkta språken, occitanskans trubadör har ehur överlevt. Nästan alla oïlspråken finns i litterära traditioner som fortlevs än idag, om än i liten skala.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento