domenica 7 maggio 2017

Kyskhetsbälteför att säkerställa mannens trogenhet bör han ständigt bära en chastity cage, när tekniken så tillåter bör även en tanke- samt känsloavläsande chip inopereras~


Nessun commento:

Posta un commento