mercoledì 24 maggio 2017

Hennes egendom


männen äro hennes

hennes alstringar
hennes egendomar

att göra vad hon vill med

han är skapad för henne
av henne, till henne

för livskraften
för kvinnan


~


Nessun commento:

Posta un commento