lunedì 8 maggio 2017

Den icke-moderna demokratin - Postmodernisme premillénaire CXXVIIIdén om liberaldemokrati, eller demokrati, skall vi ej vidare gå in på här men den är gammal, som anmärktes innan så är själva idéen i sig gammal men absolut icke det ‘totala’ genomförandet utav det, og därmed ej postmodern enligt gängse tidsepoksindelningar ock ändå så tycker exempelvis Lyotard att liberaldemokratin har vunnit kampen samtidigt som han tycker att världen är postmodern - huru går detta ihop om det icke är samma sak - det postmoderna svaret på den frågan, om det fanns något, skulle kunna vara att sambandet eller verkligheten är för komplex för att förstå og därför så ser man ej att det går ihop fast det gör det - d.v.s. ungefär översatt till modernistiskt-premodernistiskt tänkesätt ‘Guds vägar äro outgrundliga’, men vid sådana fall så är postmodernismen inte någon postmodernism för demokrati som styrelseskick eller tankemodell havandets funnits ett bra tag. Vid en icke allt för strikt samt nutida definiering utav den, givetvis, för med en sådan nutida striktare tolkning så var varken Athen eller andra äldre samhällen ‘demokratiska’, ej heller Sverige eller USA fram till 1900-talet då rösträtten verkligen omfattade varje vuxen individ då man slopade de kollektivt baserade begränsningarna som tidigare fortbegicks, i den schweiziska kantonen Appenzell-Ausserhoden infördes icke kvinnlig rösträtt i de lokala folkomröstningarna förrän 1991 ~ de lokala folkom­röstningarna varandes direktdemokrati på torget där männen röstade genom att lyfta upp sina svärd, man undrade om kvinnorna skulle höja brödkavlarna men man enades med handuppräckning ~ detta var 20 år efter det sena Schweiz lät kvinnor rösta i de suprakantonala valen - även om Fukuyama då menade att landet var demokratiskt redan 1790, - sex år efter detta hölls folkomröstning kring avskaffandet av hela syste­met med lokala folkomröstningar då man tyckte att det hela hade urholkats genom denna kvinnoförändring.1 När här skrivs att demokrati som styrelsesätt eller som tankemodell funnits ett bra tag så kan man även åberopa att den funnits i alla tre av de nämnda epokerna, d.v.s. både pre-, under-/och post-, samt postpost-1600-talet, alternativet icke-demokrati har även det funnits i alla epoker och det även i det nutida Västerlandet om det nu har någon betydelse som vi sågom angående Schweiz, dagens Liechtenstein, feodalön Sark, med flera.


Fotnot
1) von Hall, “Kvinnliga röster stör manlig makt”, i SvD, 25 sept 1997:1.Nessun commento:

Posta un commento